My se staráme a vy máte klid

„Jako společenství vlastníků jednotek máte určitě spoustu starostí. My vám od nich pomůžeme.“

Administrativa
1

Administrativa

Zařídíme za Vás například kompletní evidenci jednotek i jejich vlastníků.

Zjistit více

Administrativa

 • Evidence: bytových jednotek, nebytových jednotek, garážových stání, společné prostory v domě.
 • Vedení evidence vlastníků.
 • Agenda nákladů na správu domu a služeb.
 • Stanovení a vybírání záloh jednotlivým vlastníkům.
 • Vyúčtování jednotlivých záloh a služeb 1 x ročně.
 • Kontrola platnosti smluv s jednotlivými dodavateli služeb vč. pojištění.
 • Příprava podkladů na svolání shromáždění vlastníků 1x ročně.
 • Tvorba plánu nákladů a výdajů na příslušný rok.
 • Sledování plnění vyplývající z platné legislativy.
Technická správa
2

Technická správa

Postaráme se o zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu a spoustu dalších věcí.

Zjistit více

Technická správa

 • Zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu v souladu s pokyny SVJ (družstva).
 • Pravidelná fyzická kontrola domu nejméně 1x za měsíc.
 • Zajišťování kontrol, zkoušek a revizí elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, hydrantů, hasících přístrojů a dalšího technického zařízeni domu v souladu s příslušnými platnými předpisy.
Účetní služby
3

Účetní služby

Povedeme za Vás účetnictví, budeme kontrolovat a hradit za Vás faktury.

Zjistit více

Účetní služby

 • Vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění.
 • Kontrola správnosti a úhrada faktur.
 • Sledování (evidence) příjmů a výdajů v příslušném účetním období.
 • Evidence pohledávek a závazků.
Právní služby
4

Právní služby

Zařídíme Vám právníka pro řešení právních problémů.

* služba není zahrnuta v ceně.

Celkem spravujeme
Více než 3000 bytů

Praha a okolí

500 bytů

Brno a okolí

2500 bytů

Zpět

Praha a okolí
Více než 500 bytů

Buchovcova č.p. 1668

Praha

Buchovcova č.p. 1668

Budečská č.p. 974

Praha

Budečská č.p. 974

Radlická č.p. 2343

Praha

Radlická č.p. 2343

Vrchlického č.p. 693

Praha

Vrchlického č.p. 693

Zpět

Brno a okolí
Více než 500 bytů

Bílého 12

Brno

Bílého 12

Dobrovského 1

Brno

Dobrovského 1

Francouzská 84

Brno

Francouzská 84

Oblá 20 a 22

Brno

Oblá 20 a 22

Údolní 8a, č.p. 998

Brno

Údolní 8a, č.p. 998

U Leskavy

Brno

U Leskavy

Přízřenická čp. 1036

Brno

Přízřenická čp. 1036

Zobrazit další

Spravujte vše online

V přípravě: chystáme pro Vás nový systém, který Vám umožní mít všechna potřebná data vždy „po ruce“. Budete mít přehled o všech uzavřených smlouvách Vašeho společenství, v dosahu přehled pojistné smlouvy, přehled stavební dokumentace, kterou máte k dispozici. Budete mít na jednom místě Prohlášení vlastníka, stanovy SVJ, výpis z OR, přehledy jednotlivých účetních závěrek, přehledy platných revizí apod.

Základní balíček

od 90 Kč

měsíčně za byt. jednotku

 • Balíček obsahuje:
 • Administrativu
 • Účetní služby

Komplexní balíček

od 125 Kč

měsíčně za byt. jednotku

 • Balíček obsahuje:
 • Administrativu
 • Technickou správu
 • Účetní služby

Kontakty

+420 541 320 120 (kancelář), +420 606 057 417

info@bytova-sprava.cz

LENKA ŠMERDOVÁ

Pracovnice administrativy

smerdova@bytova-sprava.cz

+420 724 950 267

Technici

Technická správa domů

technici@bytova-sprava.cz

+420 720 998 813, 724 369 682

ING. IVONA DOHNALOVÁ

Vedoucí účtárny

dohnalova@bytova-sprava.cz

+420 720 995 916

Administrativa

Lenka Šmerdová, Kateřina Poláková, Lucie Vítková

ototot@bytova-sprava.cz

+420 777 777 777

info@bytova-sprava.cz


Koliště 1965/13a, 602 00 Brno

Nekázanka 883/8, 110 00 Praha 1


bytová správa.cz s.r.o.

Identifikační číslo: 27750558
Společnost bytová-správa.cz s.r.o. je zápsána v OR u KS v Brně pod značkou C 56546.

Brno Brno
Praha Praha
Kontakt