My se staráme a vy máte klid

„Jako společenství vlastníků jednotek máte určitě spoustu starostí. My vám od nich pomůžeme.“

Administrativa
1

Administrativa

Zařídíme za Vás například kompletní evidenci jednotek i jejich vlastníků.

Zjistit více

Administrativa

 • Evidence: bytových jednotek, nebytových jednotek, garážových stání, společné prostory v domě.
 • Vedení evidence vlastníků.
 • Agenda nákladů na správu domu a služeb.
 • Stanovení a vybírání záloh jednotlivým vlastníkům.
 • Vyúčtování jednotlivých záloh a služeb 1 x ročně.
 • Kontrola platnosti smluv s jednotlivými dodavateli služeb vč. pojištění.
 • Příprava podkladů na svolání shromáždění vlastníků 1x ročně.
 • Tvorba plánu nákladů a výdajů na příslušný rok.
 • Sledování plnění vyplývající z platné legislativy.
Technická správa
2

Technická správa

Postaráme se o zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu a spoustu dalších věcí.

Zjistit více

Technická správa

 • Zajištění běžné údržby a oprav společných částí domu v souladu s pokyny SVJ (družstva).
 • Pravidelná fyzická kontrola domu nejméně 1x za měsíc.
 • Zajišťování kontrol, zkoušek a revizí elektro, plynu, hromosvodů, výtahů, hydrantů, hasících přístrojů a dalšího technického zařízeni domu v souladu s příslušnými platnými předpisy.
Účetní služby
3

Účetní služby

Povedeme za Vás účetnictví, budeme kontrolovat a hradit za Vás faktury.

Zjistit více

Účetní služby

 • Vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění.
 • Kontrola správnosti a úhrada faktur.
 • Sledování (evidence) příjmů a výdajů v příslušném účetním období.
 • Evidence pohledávek a závazků.
Právní služby
4

Právní služby

Zařídíme Vám právníka pro řešení právních problémů.

* služba není zahrnuta v ceně.

Celkem spravujeme
Více než 3000 bytů

Praha a okolí

500 bytů

Brno a okolí

2500 bytů

Základní balíček

od 90 Kč

měsíčně za byt. jednotku

 • Balíček obsahuje:
 • Administrativu
 • Účetní služby

Komplexní balíček

od 125 Kč

měsíčně za byt. jednotku

 • Balíček obsahuje:
 • Administrativu
 • Technickou správu
 • Účetní služby

Kontakty

+420 541 320 120 (kancelář)

+420 606 057 417

LENKA ŠMERDOVÁ

LENKA ŠMERDOVÁ

Pracovnice administrativy

smerdova@bytova-sprava.cz

+420 724 950 267

Technici

Technici

Technická správa domů

technici@bytova-sprava.cz

+420 720 998 813, 724 369 682

ING. IVONA DOHNALOVÁ

ING. IVONA DOHNALOVÁ

Vedoucí účtárny

dohnalova@bytova-sprava.cz

+420 720 995 916

info@bytova-sprava.cz


Koliště 1965/13a, 602 00 Brno

Nekázanka 883/8, 110 00 Praha 1


bytová správa.cz s.r.o.

Identifikační číslo: 27750558
Společnost bytová-správa.cz s.r.o. je zápsána v OR u KS v Brně pod značkou C 56546.

Brno Brno
Praha Praha
Kontakt